Den Sociale Bæredygtighedsberegner

Beregneren viser den minimumsgevinst, som virksomheden bidrager med til samfundsøkonomien, når der ansættes lærlinge, elever og personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Beregneren er derfor et nyttigt værktøj til rapportering af virksomhedens sociale bundlinje og ESG-regnskabet. Få mere information og hjælp til beregneren på wegrowpeople.dk

1. Lærlinge og elever

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn
  3. • Vælg år

  For lærlinge skal der ikke indtastes sociale ydelser.
  Beregneren anvender sparet løn ved skolepraktik (- skat) og skolepraktikudgift til skolen

  Eventuelle sparede sociale udfordringer tastes i blok 7
Antal personer Lærlingekategori Årsløn År Skatteindtægt
Vælg
 • 1. år
 • 2. år
 • 3. år
 • 4. år
 • Efter 4. år
 • 1. år (voksen)
 • 2. år (voksen)
 • 3. år (voksen)
 • 4. år (voksen)
 • Efter 4. år (voksen)
0 kr.
Ny række
Note:

HUSK at differentiere mellem lærlinge og voksenlærlinge.

2. Flexjob

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn
  3. • Indtast antal timer pr. uge

  Beregneren kalkulerer selv på baggrund af timeantallet pr. uge.
  Beregneren regulerer selv årsløn og sociale ydelser.
  Eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 7.
Antal personer Medarbejderkategori Årlig løn Timer / uge Skatteindtægt
0 kr.
Ny række
Note:

Tast årslønnen for en 37 timers stilling.

3. Job med løntilskud

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn
  3. • Indtast tilskud

  Beregneren udregner selv den skattemæssige gevinst på baggrund af den reelle løn.

  Eksempel

  Grundløn: kr. 200.000
  Løntilskud: kr. 60.000
  Reel løn: kr. 140.000

  Sparede sociale ydelser tastes i blok 6 og eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 7.
Antal personer Medarbejderkategori Årlig løn Løntilskud Skatteindtægt
0 kr.
Ny række

4. Småjobs

  1. •Indtast timeløn
  2. •Antal beskæftigede timer pr uge.

  Eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 7.
Antal personer Stilling Timeløn Timer / uge Skatteindtægt
0 kr.
Ny række

5. Øvrige stillinger

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn

  Sparede sociale ydelser tastes i blok 6 og eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 7.
Antal personer Medarbejderkategori Årlig løn Skatteindtægt
0 kr.
Ny række

6. Sparede sociale ydelser

 • Her tastes for alle kendte ydelser til personer i blokkene 3 og 5.

  Kendes den sociale ydelse ikke kan gennemsnitsydelse anvendes.
Antal personer Ansat fra ydelse Resultat
Vælg fra listen
 • Gennemsnitsydelse
 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Selvforsørgende
0 kr.
Vælg fra listen
 • Gennemsnitsydelse
 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Selvforsørgende
0 kr.
Vælg fra listen
 • Gennemsnitsydelse
 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Selvforsørgende
0 kr.
Ny række

7. Sociale udfordringer

 • Udtræk fra SØM (Socialstyrelsens Økonomiske Investeringsmodel)

  Her tastes alle kendte sociale udfordringer fra personer i blokkene 1, 2, 3, 4 og 5. Dog kun én udfordring - den dyreste.
Antal personer Social udfordring Resultat
Vælg fra listen
 • Kriminalitet253140 kr.
 • Stofmisbruger103903 kr.
 • Svær psykisk lidelse96737 kr.
 • Voksne med diagnoser37367 kr.
 • Alkoholmisbrug60735 kr.
0 kr.
Ny række
I alt pr. år

Sparede offentlige udgifter

0 kr.

Stat

0 kr.

Region

0 kr.

Kommune

0 kr.

Skatteindtægt

0 kr.

Stat

0 kr.

Kommune

0 kr.

Social bundlinje

0 kr.

Stat

0 kr.

Region

0 kr.

Kommune

0 kr.
Download certifikat Download indtastninger